Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên

Có thể đăng ký thành viên với thời gian một năm với V-Tour

Được chia thành 2 nhóm chuyên nghiệp và không chuyên.

Nếu đăng ký thành viên một năm thì sẽ được ưu đãi chi phí tham gia các giải đấu với phí ưu đãi đặc biệt cho thành viên V-Tour.

Ngoài ra, cũng sẽ được nhận những thông tin dành riêng cho thành viên.

Người đăng ký sẽ nhân được thẻ thành viên.
Phí thành viên một năm: …… 「Có thời hạn 1 năm kể từ ngày đăng ký」

Phí thành viên:  $200 cho nhóm chuyên nghiệp

$200 cho nhóm không chuyên

*Hãy điều tất cả thông tin
*Nếu đã đăng ký nhóm chuyên nghiệp thì không thể quay lại nhóm không chuyên được.
*Thời hạn thành  viên là 1 năm kể từ ngày đăng ký
*Phương thức thanh toán bằng credit card hoặc chuyển khoản ngân hàng.